சுப்பர் சிங்கர் ஜெசிக்காவின் பாடல்Random Video Songs and MP3 Albums

01 தேசக்காற்றே ஒரு நிமிடம்
02 வைத்த குறி தவறாது
03 அச்சமில்லை அச்சமில்லை
04 கரும்புலிகள் வாழும்
05 நட உலகினில் விடுதலை
06 கசியும் இரவில் தேச புயல்
07 எட்டு திக்கும் சிவக்கிறது
08 நெஞ்சமதில் வீழ்ந்த உம்
09 விடுதலை எவரும்
10 வானம் ஏறி வெற்றி கொடி
11 அன்னை மண்ணில் விடுதலை
12 விழ விழ எழுவோம் விழ விழ
13 ஆனையிறவின் மேனி
14 இறுதி மூச்சடா தமிழா
15 பிரபாகரன் வழி நில்லு
16 புலியே புலியே விழித்து
17 அன்னை மண்ணில் விடுதலை
18 விடுதலைக்கு உரமேற்றி
19 பொறிகக்கும் விழியோடு
20 மாவீரரே ஈழம் தந்த உயிரே
21 ஜெசிக்காவின் மாவீரர் பாடல்
22 எப்ப மாமா வருவீங்க
23 ஈழம் என்னும் உயிர் மூச்சு
24 பொங்கு தமிழ் பொங்கு
25 தமிழீழம் எமது உயிர்
26 தமிழா நீ எழுந்தாயே
27 தென்றலே கவிதை பாடு
01 எல்லாளன்: Full Movie
02 தவிப்பு: குறும்படம்
03 விளைவு: குறும்படம்
04 Tharmappookkal
05 வேலி: குறும்படம்
06 Pulam and Eelam - Full Movie
07 பிசகு: குறும்படம்
08 உறங்காத கண்மணிகள் Full
09 இந்த மண் எங்களின் மண்
10 பாதணி: குறும்படம்
11 பனிச்சமரம் பழுத்திருக்கு
12 Under Pressure: Short Film

13 உயிர் எரிந்த நிலம்
14 உப்பில் உறைந்த உதிரங்கள்
15 உயிரம்புகள் - Black Tigers Full
16 ஈழக்கனவுகள் - Full Movie
17 Who Are Eelam Tamils?
18 Hero - Eelam LTTE Movie
19 சின்ன விழிகள் - Full Movie
20 தாயக கனவு - Full Movie
21 இன்னுமொரு நாடு - Movie
22 காற்று வெளி - Full Movie
23 மழைக்கால மேகம்
24 இனிவரும் இனிவரும்
25 ‌தென்றலே கவிதை பாடு
26 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
27 வாழ்க்கையே போர்க்களம்